НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН

Доклад к III Международной научно-практической конференции «ЖИВОТНЫЕ-КОМПАНЬОНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ОБРАЩЕНИЕ»

Кос’янчук Н.І., Тютюн А.І.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ninaiva@ mail.ru

Здоров’я і добробут тварин – є основною проблемою сьогодення, яка турбує багатьох вчених світу. Тому метою нашої роботи є розгляд законодавчих і нормативно-правових актів, якими регламентовано забезпечення здоров’я тварин.

Відповідно Регламенту ЄС 2005/1 жодній особі не дозволяється перевозити або вимагати перевезення тварин транспортом, який може спричинити їх ушкодження або завдати їм непотрібних страждань (транспортний регламент, Ст.3).

Директивою Ради 93/119 ЄС (Ст. 3) про захист тварин під час забою та умертвіння передбачено: необхідно позбавити тварину хвилювань, болю, страждань під час перевезення, передзабійного утримання, обмеження руху тварин, оглушення або жорстоких способів умертвіння, яких можна уникнути.

Правове регулювання питань утримання та забезпечення здоров’я домашніх тварин здійснюється відповідно до Конституції України, законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», законом України «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та іншими нормативно-правовими актами.

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та виховання моральності й гуманності у суспільстві. В статті 4 висвітлені основні положення захисту тварин від жорстокого поводження, які ґрунтуються на таких принципах:

  • жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

– забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

– право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до цього Закону;

– заборона жорстоких методів умертвіння тварин;

– відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;

– утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди, як оточуючим, так і самій тварині.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських та диких тварин регулюються Законом України «Про тваринний світ».

Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є:

- регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;

  • збереження та поліпшення середовища існування диких тварин;

– забезпечення умов збереження всього видового і  популяційного

різноманіття тварин.

У Законі України «Про ветеринарну медицину», в розділі V – «Захист здоров’я тварин», встановлено загальні положення щодо надання ветеринарної допомоги всім тваринам та обов’язки осіб, що утримують тварин, які зобов’язані охороняти здоров’я та благополуччя тварин. Визначено перелік вимог, яких необхідно дотримуватись.

Відповідно до Указу Президента України № 464/ 2011 року «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України» основним завданням Держветфітослужби є:

– проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за здоров’ям тварин, безпечністю та якістю кормів та інших товарів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон;

– здійснення державного контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;

– видання дозволу, відповідно до закону, на проведення заходів із залученням тварин;

–  проведення моніторингу поширення та визначення біологічної характеристики збудників особливо небезпечних хвороб тварин, включених до списку МЕБ з метою вжиття заходів, пов’язаних  з епізоотичною та епідеміологічною діагностикою спалаху заразних хвороб.

Законом України «Про корми» зазначено настанови з належної практики виробництва кормів (Ст.28), які включають інформацію про небезпечні фактори, що виникають під час первинного виробництва кормів та рекомендації щодо їх контролю, зокрема контролю забруднення мікотоксинами, важкими металами, радіоактивними речовинами тощо. Належна практики виробництва кормів включає проведення процедур та практичних заходів для забезпечення умов гігієни під час виробництва, пакування, зберігання та транспортування кормів.

1. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 21.02.  2006. –  № 3447 – ІV( редакція від 18.11.2012).

2. Закон України «Про тваринний світ», 13.12. 2001.– №2894-ІІІ ( редакція 18.11. 2012, N 5456 – VI).

3. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України», 13.04. 2011. – № 464.

 

 Адреса:

61031 Харків,

пр-т Гагаріна, 358

      

 Години роботи підприємства:

ПН - ПТ з 9:00 до 17:30

 

 Ветклініка

кожен день з 9:00 до 17:00