ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ВЕТЕРИНАРНОЇ ДОПОМОГИ В ПРИТУЛКАХ ДЛЯ ТВАРИН

УДК 619.615.06/. 616.1:004.04Доклад к III Международной научно-практической конференции «ЖИВОТНЫЕ-КОМПАНЬОНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ОБРАЩЕНИЕ»

Бойко Г.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

boikogv@ukr.net

Експертна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики» орієнтована для використання лікарями ветеринарної медицини на підприємствах будь-якого типу (комплекс, фермерське господарство, клініка, притулок і пункт тимчасового утримання тварин), працівниками інформаційно-консультаційних служб ветеринарної медицини і власниками тварин.

 

Важливою частиною налагодженої роботи притулку для тварин є його ветеринарне обслуговування. Помилковою є теза "безпритульні тварини не хворіють". Так, імунітет і пристосованість до жорстких умов існування на вулиці в безпритульних тварин незрівнянно вища, чим у домашніх вихованців, але при загибелі або захворюванні чим-небудь безпритульних тварин на це рідко звертають увагу.Майже не буває здорових безпритульних тварин. Завжди після прийому тварини в притулок її повинен оглянути лікар ветеринарної медицини. У багатьох притулках немає кваліфікованої ветеринарної допомоги. Усю роботу по утримуванню тварин виконують люди, що не є фахівцями у ветеринарній медицині. Ще одна досить розповсюджена проблема – це неефективне управління притулком для тварин.

Сучасне функціонування єдиного технологічного процесу неможливе без підтримки комп'ютерних інформаційних систем. Більшість підприємств використовує той або інший вид автоматизованих інформаційних систем. Однак тільки деякі з них використовують єдину інформаційну систему, що поєднує всі підрозділи. Ще менша кількість лікувальних установ мають лабораторну інформаційну систему, інтегровану із клінічною інформаційною системою, хоча завдяки розвитку й впровадженню локальних мереж ситуація може швидко змінюватись.[1, 2].

Сучасна ветеринарна медицина є складною виробничою системою, в якій безупинно реалізуються сотні технологічних процесів. Саме тому розробка експертних інформаційних систем з метою створення сучасної технології керівництва, що гарантує високу якість результатів роботи, є невідкладною й актуальною проблемою. Впровадження експертних інформаційних систем – єдиний конструктивний шлях і один з ключових інструментів, що дозволяють забезпечити досягнення поставлених цілей.

Метою роботи є розробка програмного забезпечення модуля для інформаційної експертної системи «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики»

Матеріали та методи. Для створення програмного забезпечення на основі типового програмного компоненту (ТПК) пропонуються такі кроки:

1. Створення ТПК включає в себе наступні пункти: вибір засобів створення (RAD, CASE), визначення необхідного набору функцій, обсягу адаптації, створення ієрархії класів, створення виконуваного коду ТПК.

2. Аналіз предметної області для подальшого створення модулів системи на основі ТПК: визначення набору інформаційних журналів для роботи ТПК, визначення структури інформаційних журналів, форматів полів даних і зв'язків, визначення функцій і кваліфікації користувачів [3].

Результати та обговорення. Специфіка галузі ветеринарної медицини вимагає використання у професійній діяльності фахівця великої кількості даних енциклопедичного характеру. Донедавна лікарям ветеринарної медицини доводилось використовувати масу літератури для отримання інформації довідкового характеру. На даний час такого роду потреби в багатьох галузях народного господарства вдається задовольнити за допомогою використання інтернет-ресурсів, як оперативних довідково-дорадчих систем. На жаль сучасний стан розвитку вітчизняних інформаційних систем в галузі ветеринарної медицини не дозволяє нам стверджувати, що такі системи повноцінно функціонують. Нам не вдалось виявити в інтернет-мережі сайти, які повністю відповідали б критеріям вільного і зручного доступу а також повноті викладення довідкового матеріалу, що стосується фахової діяльності лікаря ветеринарної медицини.

Наявні ресурси загального доступу в мережі Інтернет та відкритих корпоративних мереж, які стосуються ветеринарної медицини та іншої супутньої інформації, не відрізняються повнотою інформаційного забезпечення та, як правило, представляють веб-візитки або корпоративні сайти компаній даного спектру діяльності. Комплексне подання інформації з ветеринарної медицини на централізованих джерелах відсутнє взагалі. З певною повнотою представлено лише офіційні ресурси, які пов’язані з галуззю ветеринарної медицини.

Проте, як окремі самодостатні елементи представлення офіційної та бізнесової інформації вони враховані при створенні системи шляхом інтерактивних посилань з ключових слів або переадресації до офіційних ресурсів.

Пропонована експертна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики» розробляється як чітко структурований ресурс, який містить весь необхідний спектр галузевої ветеринарної інформації, включаючи структуровані енциклопедичні інформаційні матеріали, фотоматеріали та профільні атласи.

Запропонована структура системи включає як елементи, які реалізовані в ході виконання всіх робіт, так і перспективні дані для подальшого розвитку системи як такі, що розвиваються як частина системи або під’єднані зовнішні елементи.

Такий підхід свідомо реалізовано з огляду на велику кількість спеціалізованої інформації в галузі ветеринарної медицини, яка потребує значного часу для систематизації та переведення в електронний вигляд з наступним заведенням в систему.

Враховуючи необхідність поточної зміни й уточнення характеристик одиниць інформації баз даних системи (опису хвороб та їх проявів, поширення тощо) було прийнято рішення реалізувати гнучкий та оперативний механізм управління цією інформацією за допомогою адміністративної зони управління системою.

При створені інформаційної експертної системи «Внутрішні незаразні хвороби тварин: методи діагностики та заходи профілактики» було використано тісну інтеграцію масивів даних з дорадчою системою у галузі тваринництва, як логічного продовження цілісного галузевого подання інформації. Так, базисною відправною точкою навігації користувача для отримання інформації щодо визначених проблемних питань є підгалузь тваринництва, в яку, для охоплення всього спектру тварин сфери ветеринарної медицини, було внесено дрібні домашні тварини (собаки й коти). Також у систему закладено можливість розширення переліку цих тварин за рахунок представлення інформації у співпраці.

Специфіка галузі ветеринарної медицини передбачає використання достатньої кількості ілюстративного матеріалу. Тому, в ході розробки та реалізації системи було передбачено розміщення окремих коментуючих графічних та текстових матеріалів до визначених всіх полів записів таблиць баз даних. Зокрема, ця особливість подання інформації стосується безпосередньо бази даних хвороб тварин.

В цілому на даному етапі робіт було визначено приведену структуру системи та програмного забезпечення, яке дозволило б реалізувати поставлені завдання. Так для реалізації баз даних в середовищі Інтернет розробка ведеться на СУБД MySQL, як системі, що добре себе зарекомендувала в якості платформи баз даних для глобальних мереж. Дана база даних є відкритою, швидко налаштовуваною та достатньо потужною для реалізації покладених на неї задач. Web-інтерфейс користувача та адміністраторів реалізовано на мовних продуктах HTML та PHP, перший з яких відповідає за вивід інформації користувачу, а другий – за динамічний підбір інформації в залежності від вибору користувача.

При створенні інформаційної експертної системи «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики», передбачено розробку адміністративної зони для управління, введення та редагування даних з розширеними інструментами й можливостями роботи з графічними матеріалами. Дані рішення прийнято з позицій великої кількості інформації до введення та територіальної розосередженості учасників робіт. У пропонованій системі прийнято в загальному описовому масиві енциклопедичної частини та в окремих пунктах системи, де потрібно приведення базових документів, створення гіперпосилань на конкретні нормативно-правові документи, згадувані в контексті викладеного, або завантаження їх повнотекстових варіантів у прийнятному для користувача форматі.

З наповненням та реалізацією системи було закладено широкі можливості розширення структури системи та наповнення елементів баз даних з метою їх адаптації до розмаїття інформаційних джерел та оптимізації інтерфейсу доступу до інформації розділу.

ВИСНОВКИ

1. Експертна інформаційна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики», призначена для комплексної автоматизації діяльності лікаря ветеринарної медицини на підприємстві будь-якого типу (комплекс, фермерське господарство, клініка, притулок), а також використання власниками тварин.

3. Запропонована експертна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики» розробляється як чітко структурований ресурс, що містить весь необхідний спектр галузевої інформації з ветеринарної медицини.

Перспективи подальших досліджень. Для більш якісного виконання поставленої мети з розробки експертної системи «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики» розробляється клінічно-аналітичний і діагностичний модуль.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кишкун А.А. Современные технологии повышения качества и эффективности клинической лабораторной диагностики. М.: РАМЛД.2005.528 с.

2. Столяров В.Л. Современные медицинские информационные системы. // Компьютер. Технологии в медицине. 1997. №3. С.54-56.

3. Савчук Т.О. Організація баз даних і знань. Вінниця: ВДТУ. 2000 р.

 

 Адреса:

61031 Харків,

пр-т Гагаріна, 358

      

 Години роботи підприємства:

ПН - ПТ з 9:00 до 17:30

 

 Ветклініка

кожен день з 9:00 до 17:00