РЕГИСТРАЦИЯ - Учет животных с целью контроля за численностью и соблюдением  Правил содержания домашних животных в Харькове. подробнее

ВЕТКЛИНИКА - Ветеринарный центр оснащен современным ветеринарным оборудованием и имеет штат опытных ветеринаров. подробнее

СТРАХОВАНИЕ - Для владельцев потенциально опасных пород страхование ответственности является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Страховой полис оформляется на месте. Страховая сумма составляет 17 грн в год. подробнее

ПРИЮТ - Городской Центр содержания бездомных животных рассчитан на одновременное содержание 600 собак и 80 кошек. Приглашаем всех людей, готовых оказать помощь! подробнее

ІНСТРУКЦІЯ щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП “Центр поводження з тваринами”
Ю.Г.Шаповалова
25 травня 2011року

ІНСТРУКЦІЯ
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

  1. Запит на інформацію- це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
  3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер зв`язку.
  4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім`я та по батькові (найменування юридичної особи), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв`язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
  5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може подовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого подовження. Про подовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п`ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідальна особа для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації КП “Центр поводження з тваринами”, Коваленко О.В., знаходиться в офисі 16, 2-й поверх, по вул. М.Рибалко 45-Б.

ЗАСОБИ ЗВ`ЯЗКУ: